Zusters

Gremio Unio heeft vijf verschillende zusterverenigingen die verspreidt zitten over het land. Door het jaar heen worden er verschillende activiteiten georganiseerd met zusterverenigingen. Hieronder is er informatie te vinden over elke vereniging apart.

 

SV. osiris

Sv. Osiris is een studentenvereniging van het Van Hall Instituut (VHI). Ze zijn gevestigd in Leeuwarden. Sv. Osiris is
ontstaan na een fusie van twee scholen. Deze scholen gingen verhuizen van drie locaties naar één wat zou betekenen dat er drie studentenverenigingen in één gebouw samenkwamen. Hierdoor besloten de studentenverenigingen om ook te fuseren en is op 1 januari 1996 studentenvereniging Osiris ontstaan. 

 

D.L.V. Nji-Sri

De Landbouwers Vereniging Nji-Sri is in 1904 opgericht in Wageningen. Al snel verhuisde D.L.V. Nji-Sri met de Koloniale Landbouwschool mee naar Deventer. Vele jaren later, in 2006, is D.L.V. Nji-Sri met het Van Hall Larenstein terug verhuisd naar Wageningen. Eenmaal in Wageningen werden steeds meer studenten van de Wageningen Universiteit lid van D.L.V. Nji-Sri en toen Van Hall Larenstein in 2015 naar Velp verhuisde, heeft D.L.V. Nji-Sri dan ook besloten in Wageningen te blijven. D.L.V. Nji-Sri heeft zo’n 150 leden en reünisten over de hele wereld. De band die de leden onderling maar ook zeker met onze reünisten hebben, maakt de Vereniging bijzonder. D.L.V. Nji-Sri is een kleine vereniging en iedereen kent elkaar dan ook en staat voor elkaar klaar. Een echte Nji-Sri’er is ondernemend en is dan ook actief en betrokken bij de Vereniging. Deze onderlinge band en gedeelde passie voor onze Vereniging, noemen wij dan ook ‘De band die ons bindt’. 

Sv. Quercus

De oprichting van studentenvereniging Quercus(latijn voor eik), geschiedde toen de opleiding bos-en natuurbeheer nog geen echte opleiding was, maar mee een soort cursus van de Heidemaatschappij,. Het is dus wel te stellen dat de vereniging als een echte bosbouwvereniging is opgericht. Dit gebeurde allemaal in het jaar 1954, de 27ste van Oktober.
Zo ongeveer 62 jaar later staat de eik nog steeds in bloei. Ondertussen niet enkel en alleen meer een vereniging voor de bosbouwers, maar voor alle studenten studerend aan Hogeschool van Hall Larenstein en Helicon in Velp. S.v. Quercus is een kleinere vereniging, met zo’n 200 leden en een bups reünisten.  De Brabantse uitspraak ‘ons kent ons’ is binnen Quercus van toepassing, men kent elkander en helpt elkaar daar waar nodig, dat is wat onze vereniging een hechte en bijzondere vereniging maakt. De vereniging heeft een bewogen geschiedenis waarin in meerdere panden is gehuisd, vandaag de dag zitten we inmiddels 28 jaar in ons monumentale pand: Sociëteit De Drie Haringen, de trots van elke Querciaan. Waar Quercianen, vanuit verschillende windrichtingen elkaar ontmoeten, om te proosten op een goede week, of juist na een slechte week. Want daar, bij moeder eik voelt een eikel zich thuis.

Pendere in arbore non oportet ut sit glans

Sv. Arboricultura

Sv. Arboricultura is een studentenvereniging van Hogeschool Van Hall Larenstein en MBCS Helicon te velp. Ze zijn gevestigd in de binnenstad van Arnhem. Bij oprichting van de vereniging was het enkel een gezelligheidsvereniging, maar alsnelkregen ze een steeds meer vormende functie. Ze zijn in 1908 opgericht en daarmee de oudste studentenvereniging van Nederland. 

Sv. U.S.R.A.

Sv. U.S.R.A. is een studentenvereniging gevestigd in Dronten. Ze zijn opgericht in Ede maar naar tien jaar zijn ze samen met de Hogeschool CAH Vilentum naar Dronten verhuisd. Na de verhuizing zijn ze in korte tijd flink gegroeid. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een vereniging met zo’n 1300 leden en donateurs.