Zusters

Gremio Unio heeft vijf verschillende zusterverenigingen die verspreidt zitten over het land. De verenigingen zijn alle verbonden aan verschillende agrarische hogescholen en universiteiten (HAS, Aeres, Van Hall Larenstijn en WUR). Tijdens de NAVO, Nationaal Agrarisch Verenigingen Overleg, bespreken ze bestuurszaken en ondersteunen ze elkaar.

Door het jaar heen worden er verschillende activiteiten georganiseerd met zusterverenigingen. Denk hierbij aan de jaarlijkse NAVO-games en zusterfeesten. Hieronder is er informatie te vinden over elke vereniging apart.

 

SV. U.S.R.A.

Studentenvereniging USRA is gevestigd in Dronten. Het is opgericht in 1958 te Ede, maar naar tien jaar is de vereniging samen met de Hogeschool CAH Vilentum, de voormalige Aeres Hogeschool, verhuisd.

USRA telt op dit moment bijna 1000 schoolgaande leden en ruim 1200 Vrienden van USRA. Hoewel de vereniging heel wat leden heeft, geldt het ‘ons kent ons’ gevoel nog steeds. Het is dan ook niet voor niets USRA, één grote familie!

De vereniging heeft haar eigen SooS ‘Ad Libitum’ welke op loopafstand van het centrum gelegen is. Daarnaast heeft het een Koffietoren in de school waar de leden gratis koffie en thee kunnen krijgen.

USRA kent 2 mascottes; de ploeg en ezel Dicil. De ploeg is al mascotte vanaf het eerste uur en hangt in de bruine kroeg van ‘Ad Libitum’. Door de jaren heen zijn er een aantal levende mascottes geweest. Op dit moment is dat dus ezel Dicil.

Sv. Osiris

Sv. Osiris is een studentenvereniging van het Van Hall Instituut (VHI). Ze zijn gevestigd in Leeuwarden. 

Sv. Osiris is ontstaan na een fusie van twee scholen. Deze scholen gingen verhuizen van drie locaties naar één wat zou betekenen dat er drie studentenverenigingen in één gebouw samenkwamen. Hierdoor besloten de studentenverenigingen om ook te fuseren en is op 1 januari 1996 studentenvereniging Osiris ontstaan. 

Sv. Quercus

De oprichting van studentenvereniging Quercus (latijn voor eik), geschiedde toen de opleiding bos-en natuurbeheer nog geen echte opleiding was, maar meer een soort cursus van de Heidemaatschappij. Het is dus wel te stellen dat de vereniging als een echte bosbouwvereniging is opgericht. Dit gebeurde allemaal in het jaar 1954, de 27ste van Oktober.

Zo ongeveer 62 jaar later staat de eik nog steeds in bloei. Ondertussen niet enkel en alleen meer een vereniging voor de bosbouwers, maar voor alle studenten studerend aan Hogeschool van Hall Larenstein en Helicon in Velp. S.v. Quercus is een kleinere vereniging, met zo’n 200 leden en een bups reünisten.  De Brabantse uitspraak ‘ons kent ons’ is binnen Quercus van toepassing, men kent elkander en helpt elkaar daar waar nodig. De vereniging heeft een bewogen geschiedenis waarin in meerdere panden is gehuisd, vandaag de dag zitten ze inmiddels 28 jaar in het monumentale pand: Sociëteit De Drie Haringen, de trots van elke Querciaan. Waar Quercianen, vanuit verschillende windrichtingen elkaar ontmoeten, om te proosten op een goede week, of juist na een slechte week. Want daar, bij moeder eik voelt een eikel zich thuis.

Pendere in arbore non oportet ut sit glans

Sv. Arboricultura

Sv. Arboricultura is een studentenvereniging van Hogeschool Van Hall Larenstein en MBCS Helicon te Velp. Ze zijn gevestigd in de binnenstad van Arnhem. Bij oprichting van de vereniging was het enkel een gezelligheidsvereniging, maar al snel kregen ze een steeds meer vormende functie. Ze zijn in 1908 opgericht en daarmee de oudste studentenvereniging van Nederland.