Historie

In 1948 opende de Middelbare Zuivelschool (M.Z.S.) haar deuren in het tweede straatje van Best in Den Bosch. De school startte met 11 leerlingen en 11 docenten. Al na 2 weken was studievereniging St. Jan een feit. Deze vereniging had de welbekende lijfspreuk: “Nil Volentibus Arduum”! (Niets is onmogelijk voor hen die willen). De contributie bedroeg het immense bedrag van maar liefst fl. 0,25 per week. De toenmalige directeur van de M.Z.S. was Ir A.E. Kromwijk die de vereniging een zeer warm hart toe droeg. Hij werd in 1953 dan ook als eerste benoemd tot erelid.

De vereniging had toen nog geen eigen sociëteit, maar het kleine groepje studenten kwam samen in kleine cafeetjes. Het meest geliefde cafeetje was de nog steeds bestaande, ‘De stadswaag’ op de Pensmarkt. Hier werden ook de kiek gelegd voor de studentenvereniging St. Jan. In 1950 werd de naam St. Jan veranderd in St. Willibrord en ook het eerste krantje, M.Z.S. Contactblad genaamd, werd gemaakt.

In 1955 werd Ing. W. Korrel als tweede als erelid benoemt, vanwege het organiseren van vele excursies naar Duitsland. Vanaf 1952 zijn de studenten daar 16 jaar vorstelijk ontvangen. In 1952 werd ook de eerste ‘Dies’ viering georganiseerd. Op deze ‘Dies’ viering werden nichtjes en zusjes meegenomen, maar vooral de ‘Hunker Bunker’ was erg in trek. Deze ‘bunker’ was een verpleegstersflat, waarvan ze dachten dat de verpleegsters naar de studenten zaten te ‘hunkeren’.

In 1957 veranderde de M.Z.S. in H.Z.S. (Hogere Zuivelschool) Ook viel de beslissing dat de H.Z.S. zou gaan fuseren met de H.L.S. (Hogere Landbouwschool) te Roermond. In 1961 werd Ir. E.H.G. Puylaert benoemd tot directeur van de, in Den Bosch te vestigen, Hogere Agrarische School. De twee scholen kregen een gemeenschappelijk eerste jaar, waarna er gekozen kon worden tussen Landbouw in Roermond en Tuinbouw en Technologie in Den Bosch. In 1963 werd de laatste Dies Nataks van St. Willibrord gevierd. Deze viering duurde 2 dagen en op de laatste dag werd Ir. Bob Gelhard benoemd tot erelid.

De H.L.S. in Roermond kende sinds 1947 ook een studentenvereniging. In die tijd was er echter nog geen sprake van studenten, maal van leerlingen. De vereniging van Roermond noemde zich dan ook: ‘Jong studentenvereniging Chrismaris’ Chrismaris is een combinatie van Christus en Maria. Chrismaris had geen eigen ruimte, maar vergaderde in het overblijflokaal van de H.L.S. Er was een lichte ontgroeningstijd en alle H.L.S.-ers waren dan ook lid.
In 1967 fuseerden beide scholen tot de HAS en in dit jaar op 24 juni om 15.00 uur in Den Bosch vond de fusie tussen de verenigingen plaats.
De nieuwe vereniging kreeg de naam ‘Gremio Unio’ met de lijfspreuk ‘Nil Volentibus Arduum’. De naam Gremio Unio is ontstaan uit een wedstrijd die gewonnen werd door Dhr. B. Hillebrand
Jan Cuppen, een tuinhouwer, was de eerste voorzitter van Gremio Unio en van de ongeveer 440 HAS-studenten waren er ongeveer 350 lid.

De eerste sociëteit van GU was in een van de lokalen in het Tweede straatje van Best en was alleen op vrijdagavond geopend. Later werd er een pand in de St. Jorisstraat gehuurd, dit viel allemaal nogal tegen, doordat de ‘verhuurder-bierverkoper’ een aantal beloftes niet na kwam. In deze tijd werd Dhr. Puylaert benoemd tot erelid.

In december 1967 verhuisde de HAS naar de Baden Powellstraat en kon GU het zogenaamde B-gebouw’ van de oude school huren. Regelmatig viel hier de stroom uit en sprongen er waterleidingen, een paar zware palen steunden het plafond van de bovenverdieping. Omdat het gebouw zo langzamerhand nogal gevaarlijk werd, moest er in 1973 weer verhuisd worden
Het was ook in die tijd dat er veel veranderde in de gewoontes en tradities van GU. Alles werd informeler en losser, dat gold voor de algemene leden vergaderingen, de kennismakingstijd, de inauguratie en de Diesvieringen. Vooral na 1975 groeide de vereniging snel mee met de groei van de HAS, ook werd het normaal dat een kleine helft van de HAS-studenten geen lid van GU werd. Het ledental liep vrijwel parallel met het aantal kamerbewoners.

Na de lokalen van het oude gebouw kon er een pandje aan de Smalle haven worden gehuurd, genaamd ‘Dit is Vlijmen’. Er ontstond een bloeiend verenigingsleven en er kwamen allerlei Commissies.

De vereniging voerde de onderhandelingen met de gemeente over het pand en de brouwerij geheel zelfstandig. Door gebrek aan ervaring werd een (te) hoge huurprijs vastgesteld en ook het biercontract was niet helemaal wat het had moeten zijn. Weer verhuizen dus. 1983 is het jaar van de verhuizing naar de Wolvenhoek. Door (in tegenstelling tot het vorige pand) intensief contact met de heer Puylaert, de directie en de Algemeen Secretaris van de KNBTB, de heer Mulder, verliepen de onderhandelingen met de gemeente goed en kwam een redelijke koopprijs tot stand. In dit jaar wordt ook Ir. Mulder benoemd tot erelid.

In de 40 jaar dat GU nu bestaat is er nogal wat veranderd en verhuisd. Zo is er niet altijd een goed contact geweest met school. In de beginfase was de invloed van directie en adviserende leden groot. Maar in het begin van de jaren zeventig was er nauwelijks een duidelijke relatie, adviezen werden niet gevraagd, men wist het allemaal zelf wel. Dat veranderde later weer.

In 2009 is de sociëteit gelegen aan de wolvenhoek geheel verbouwd. Beneden is er een disco/danszaal en op de eerste verdieping een sfeervol bruin café.

Een aantal dingen zijn in de studentenvereniging echter nooit veranderd: Het opvangen van elkaar buiten school, het bijdragen aan de persoonlijkheidsvorming, het creëren van een ontmoetingscentrum, leren samenwerken en organiseren in alle mogelijke commissies en het scheppen van een stuk gezelligheid.

(Samengevoegd verhaal uit stukken van Ir. B. Gelhard, Ir.
E.H.B. Puylaert, Corné Ooms, Rianne Lek en Jeroen Roelofs)
Bron: Lustrumalmanak Gremio Unio 2006-2007