Algemene voorwaarden:

Voor het deelnemen aan de (her)kennismakingsperiode der k.s.v. Gremio Unio dienen aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Bij ondertekening van het inschrijvingsformulier gaat u met het volgende akkoord:

Definities:

Deelnemer: Een persoon dat gaat studeren aan HAS Hogeschool;

Organisatie: De Kennismakingscommissie der k.s.v. Gremio Unio;

Introductiedagen: 22 augustus tot en met 26 augustus 2023.

Voorwaarden:

 

 1. De deelnemer gaat studeren aan HAS Hogeschool gelegen aan de Onderwijsboulevard 221 te ‘s-Hertogenbosch;

 2. het gebruik van medicijnen of geneesmiddelen, een lichamelijke of geestelijke beperking of een allergie, dient vooraf aan de introductieweek aangegeven te worden bij de organisatie van de introductieperiode;

 3. wapens, drugs en elektronische communicatie apparatuur zoals mobiele telefoons worden niet geaccepteerd tijdens de introductieperiode. Indien deze waar wordt meegenomen en/of gebruikt, riskeert de deelnemer inbeslagneming of verwijdering van de introductieweek;

 4. het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen door deelnemers onder de 18 jaar, op het doorgeven van alcohol aan deelnemers jonger dan 18 jaar volgt directe verwijdering van de introductieweek;

 5. indien de deelnemer de introductieperiode, om welke reden dan ook, tussentijds verlaat, wordt er geen inschrijfgeld geretourneerd, tenzij door het Hoofdbestuur der k.s.v. Gremio Unio anders wordt beslist;

 6. k.s.v. Gremio Unio is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemer, indien de deelnemer deze in eigen beheer heeft tijdens de introductieperiode;

 7. De deelnemer is verplicht de inschrijfgelden te betalen, indien de deelnemer zwaarwegende redenen heeft kan hiervan worden afgeweken door dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken en te verzenden naar Hoofdbestuur@gremio-unio.nl. Hier moet ook goedkeuring voor worden gegeven;

 8. door de deelnemer veroorzaakte schade aan eigendommen, gehuurde middelen en onroerend goed van de organisatie of k.s.v. Gremio Unio wordt te allen tijde verhaald op de deelnemer;

 9. het is de deelnemers niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholische) dranken te nuttigen tijdens de introductieperiode;

 10. het is ten strengste verboden buiten gestelde tijden en/of plekken te roken of in het bezit te zijn van rookwaar;

 11. de organisatie heeft het recht op ieder moment van de introductieperiode een deelnemer van het terrein te verwijderen en/of deelname te beëindigen indien daar aanleiding toe is;

 12. als deelnemer aan de introductieperiode heeft u er geen bezwaar tegen dat foto’s en andere beeldopnames die gemaakt worden tijdens activiteiten, door de organisatie of derden, worden geplaatst op onze website;

 13. indien u bezwaar heeft, dient u dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken en te verzenden naar Hoofdbestuur@gremio-unio.nl;

 14. deze toestemming houdt tevens in dat de foto’s en andere beeldopnames ook gebruikt kunnen worden op andere sociale media kanalen (bijv. Instagram of Facebook) en op de posters en flyers voor aankomende introductieperiodes.

 15. bovenstaande voorwaarden treden in werking zodra de deelnemer zijn inschrijving voltooid.