Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Voor het deelnemen aan de (her)kennismakingsperiode der k.s.v. Gremio Unio dienen aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Bij ondertekening van het inschrijvingsformulier gaat u met het volgende akkoord:

Definities:

Deelnemer: Natuurlijk persoon dat gaat studeren aan HAS Hogeschool;

Organisatie: De Kennismakingscommissie der k.s.v. Gremio Unio;

(her)Kennismakingsperiode: 19, 20 en 21 november 2021

 1. De deelnemer gaat studeren aan HAS Hogeschool gelegen aan de Onderwijsboulevard 221 te ‘s-Hertogenbosch.
 2. Het gebruik van medicijnen of geneesmiddelen, of een lichamelijke of geestelijke beperking, dient vooraf aan de introductiedag aangegeven te worden bij de organisatie van de (her)kennismakingsperiode.
 3. Wapens en drugs worden niet geaccepteerd tijdens de Kennismakingsweek. Indien deze waar wordt meegenomen en/of gebruikt, riskeert de deelnemer inbeslagneming of verwijdering van de (her)kennismakingsperiode.
 4. Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen door deelnemers onder de 18 jaar, op het doorgeven van alcohol aan deelnemers jonger dan 18 jaar volgt directe verwijdering van de (her)kennismakingsperiode.
 5. Indien de deelnemer de (her)kennismakingsperiode, om welke reden dan ook, tussentijds verlaat, wordt er geen inschrijfgeld geretourneerd, tenzij door het Hoofdbestuur der k.s.v. Gremio Unio anders wordt beslist.
 6. k.s.v. Gremio Unio is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemer, indien de deelnemer deze in eigen beheer heeft tijdens de (her)kennismakingsperiode.
 7. Na 1 augustus 2021 is de deelnemer verplicht de inschrijfgelden te betalen, indien de deelnemer zwaarwegende redenen heeft die vooraf met de organisatie zijn besproken kan hiervan worden afgeweken.
 8. Door de deelnemer veroorzaakte schade aan eigendommen, gehuurde middelen en onroerend goed van de organisatie of k.s.v. Gremio Unio wordt te allen tijde verhaald op de deelnemer.
 9. Het is de deelnemers niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholische) dranken te nuttigen tijdens de introductieperiode.
 10. Het is ten strengste verboden buiten gestelde tijden en/of plekken te roken.
 11. De organisatie heeft het recht op ieder moment van de introductieperiode een deelnemer van het terrein te verwijderen en/of deelname te beëindigen indien daar aanleiding toe is.
 12. Als deelnemer aan de introductieperiode heeft u er geen bezwaar tegen dat foto’s en andere beeldopnames die gemaakt worden tijdens activiteiten, door de organisatie of derden, worden geplaatst op onze website.
 13. Indien u bezwaar heeft, dient u dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken en te verzenden naar Hoofdbestuur@gremio-unio.nl.
 14. Deze toestemming houdt tevens in dat de foto’s en andere beeldopnames ook gebruikt kunnen worden op andere sociale media kanalen (bijv. Instagram of Facebook) en op de posters en flyers voor aankomende introductieperiodes.
 15. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk op risico voor coronabesmetting indien een deelnemer zich niet houdt aan de opgelegde coronamaatregelen. 
 16. Bovenstaande voorwaarden treden in werking zodra de deelnemer zijn inschrijving voltooid.